Startside Udveksling Medlemsinstitutioner Netværksmøder Rapportering Aktuelle links
 


Oplysninger om institutionerne i Netværket Nord7-eren

Klik på institutionens navn for oplysninger til brug ved kontakt og informationssøgning
 

SVERIGE
HÖGSKOLAN I BORÅS

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

MALMÖ HÖGSKOLAN
 

FINLAND
ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA, HELSINGFORS
 

 

NORGE
UNIVERSITETET I NORDLAND

 
DANMARK
PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I NORDSJÆLLAND
 
HØGSKOLEN I BERGEN

 
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT,
SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE

 

ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA
JAN-MAGNUS JANSSONS PLATS 1
00550 HELSINGFORS
 

KONTAKTPERSON:MARIANNE TAST, PROGRAMANSVARIG  LEKTOR
Telefon: +358 207699631
Telefax: +358 207699622
E-mail: marianne.tast@arcada.fi

Hemsida: www.arcada.fi

FOKUS PÅ:
Bachelor i vård
Master i hälsofrämjande
Vårdvetenskap
Hälsofrämjande
Klinisk kunskap
Mentalvård
Åldringsvård
Klinisk handledning
Språk
 

Praktikplatser finns huvudsakligen vid Helsingfors universitetssjukhus www.hus.fi eller Helsingfors stads sjukhus  www.helsinki.fi

  Til toppen

PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC, SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I NORDSJÆLLAND
HELSEVEJ 2
DK - 2300 HILLERØD

KONTAKTPERSON: KIRSTEN PRYDS JENSEN,
LEKTOR, INT. KOORDINATOR, MED.LIC., ARBEJDSMILJØSPL., SYGEPLEJERSKE

Telefon:          0045 4189 7700
Mobil:             0045 4189 8093
E – Mail:        KPJ3@ucc.dk

Hjemmeside:  http://sygeplejerske.ucc.dk/

På sygeplejeskolen har vi fokus på uddannelse til professionsbachelor i sygepleje. Desuden har Videncenter for Sundhed & Sundhedsfremme til huse i samme lokaliteter. På videncenteret foregår efter - og videreuddannelse af sundhedspersonale, hovedsaglig med mellemlange videregående uddannelser.

Sygeplejeteoretikere der arbejdes med i grunduddannelsen er: Joyce Travelbee, Katie Eriksson og Patricia Benner, Kari Martinsen, Virginia Henderson og Madeleine Leininger

Andre oplysninger:
Sygeplejestuderende der udveksler til Hillerød kan studere klinisk undervisning inden for:
Kirurgisk Sygepleje, Medicinsk Sygepleje, Psykiatrisk Sygepleje, Hjemmesygepleje

Og

Teoretisk undervisning i: Etik i Sygeplejen, Akut sygepleje, som inkluderer sygdomslære og farmakologi samt valgfag, der udbydes via sygeplejeskolens hjemmeside 2 gange årligt.

Aktuelt drejer det sig om følgende valgfag:
Hvordan kan sygeplejefagets teorier og metoder kvalificere sygeplejersker til at argumentere for udvikling af fremtidens sygepleje?
(6 ECTS - point)

Er sygeplejersker interesseret i at imødekomme den pårørendes krav og forventninger?
(6 ECTS - point)

Hvad vil patienterne forlange af sygeplejersker i fremtiden, og kan vi tilgodese disse krav? - en diskussion af sygepleje i det sen moderne samfund. (3 ECTS - point)

Køn og sygepleje (3 ECTS - point)

Yderligere oplysninger findes på skolens hjemmeside.
  Til toppen

HØGSKOLEN I BERGEN, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleie
BERGEN UNIVERSITY COLLEGE, Faculty of Health and Social Sciences, Department of Nursing

BESØKSADRESSE:
HAUKELANDSBAKKEN 45 , 5009 BERGEN
POSTADRESSE: POSTBOKS 7030, 5020 BERGEN

KONTAKTPERSON: KJERSTI BIRKELAND WÅGSÆTHER, HØGSKOLELEKTOR
Telefon:+ 47 55 58 55 16
Telefax:+ 47 55 58 55 80
E-mail:
mailto:kjersti.wagsether@hib.no

Hjemmeside: http://www.hib.no/

FOKUS PÅ:

Institutt for sykepleie tilbyr utdanningene:

  Til toppen

UNIVERSITETET I NORDLAND, INSTITUTT FOR SYKEPLEIE OG HELSEFAG
POSTADRESSSE: N-8049 BODØ
 

KONTAKTPERSON: BODIL SVENDSGÅRD, UNIVERSITETSLEKTOR
Telefon: + 47 7551 7167
Mobil: + 47 4688 9076


E-mail: bodil.svendsgard@uin.no

Hjemmeside: http://www.uin.no

FOKUS PÅ:
Bachelor i sykepleie
Eldreomsorg
Psykisk helsearbeid / Rus
Praktisk kunnskap
Etikk
Folkehelse
Brukerperspektiv
Helsepedagogikk
Praksisveiledning

ANDRE OPLYSNINGER:
Høgskolen har i tillegg til Bodø, studietilbud (teori-/praksisstudier) lagt til Lofoten, Vesterålen og Mo i Rana – se http://www.uin.no

  Til toppen

HÖGSKOLAN I BORÅS, INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP
POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, SE-501 90 BORÅS

KONTAKTPERSON. INGA-LILL NILSSON, INT KOORDINATOR, ADJUNKT, DOKTORAND,
Telefon: +46
33-4354760
Mobil: +46 0705-29465

Telefax: +46 33 16 40 10

E-mail: Inga-Lill.Nilsson@hb.se

Hemsida: www.hb.se

FOKUS PÅ:
Akutvård och prehospital vård
Folkhälsa och reproduktiv hälsa
Psykiatrisk vård
Utbildningsavdelningar inom medicinsk vård, ortopedisk vård och rehabiliterande vård
Vård i hem och dagligt liv (utbildningsavdelning inom kommunal vård är under planering).

  Til toppen
HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Hälsa och Samhälle
HALMSTAD: BOX 823
KRISTIAN  IVs VÄG 3
301 18 HALMSTAD

Varberg Campus:
OTTO TORELLS GATA 16
432 80 VARBERG

KONTAKTPERSON   ANNIKA WING-HÖRNFALK,
UNIVERSITETSADJUNKT OMVÅRDNAD, INTERNATIONEL COORDINATOR
Telefon:
+46 (0) 35 16 74 59
E-mail: Annika.Wing-Hornfalk@hh.se

Hemsida: www.hh.se

FOKUS
Sjuksköterskeprogram med kandidatexamen
Specialistsjuksköterskeprogram på kandidat/magisternivå
Distriktssköterskeprogram även som distansutbildning halvfart
Hälsofrämjande inom cardiologi (magisternivå)
Folkhälsovetenskap magisternivå
Hälsopsykologi
Äldres hälsa
Nutrition
Klinisk studievägledning

Länk till: www.hh.se/hos

  Til toppen

 MALMÖ HÖGSKOLAN Medlem siden 2011
205 06 Malmö
 

KONTAKTPERSON: INGELA SJÖBLOM, INTERNATIONAL KOORDINATOR

Telefon: 040-665 70 00


E-mail: Ingela.Sjoblom@mah.se


Links til hjemmeside Malmö högskola 

  Til toppen

 UNIVERSITY COLLEGE, SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE
SOLDALEN 8
DK-7100 VEJLE

KONTAKTPERSON: NABIL KARAS, INTERNATIONAL KOORDINATOR, LEKTOR
Telefon: +45 63 18 30 30
Mobil: + 45 51 94 5354

E-mail: naka@ucl.dk

Links til hjemmeside University College Lillebælt  og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

FOKUS PÅ:
Kompetence og fagudvikling i sygepleje
Folkesundhed og sygepleje
Udvikling af kliniske færdigheder i grundlæggende (fundamental) sygepleje
Udvikling af kliniske prøveformer
Udbygning af virtuelle og kliniske netværk
Udbygning af IKT i uddannelsen
Sygeplejeteoretikere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle tilbyder et begrænset antal pladser i følgende kliniske uddannelsesforløb:
Klinisk uddannelse i ældresygepleje

Klinisk uddannelse i medicinsk og kirurgisk sygepleje 1
Klinisk uddannelse i psykiatrisk sygepleje
Klinisk uddannelse i medicinsk og kirurgisk sygepleje 2
Klinisk kursus i folkesundhed og sygepleje

Vi er desuden med i Projekt Nursing Europe, som tilbyder engelsksprogede teoretiske moduler samt clinical placements på udvalgte afdelinger

Link til Nursing Europes hjemmeside Her kan du finde information om udveksling inden for Nursing Europes rammer smat oplysninger om indhold i de teoretiske moduler og mulighederne for clinical placements

Desuden kan du via linket herunder se udvalgte teoretiske forløb, som gennemføres på dansk
Link til semesterbeskrivelse over teoretiske forløb

ANDRE OPLYSNINGER:
Praktikpladser findes hovedsagelig ved følgende sygehuse
Horsens sygehus
Vejle sygehus
Fredericia sygehus
Kolding sygehus

samt i den primære sundhedstjeneste i kommunerne.

  Til toppen